محور 1
توضیحات
محور 2
توضیحات

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6th International Conference on Management,Entrepreneurship and Economic Development
کارگاه های آموزشی کنفرانس
محتوای الکترونیکی مربوط به کارگاه های آموزشی کنفرانس در این بخش ارائه می شوند.

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش
5th International Conference on Sports Management and Economics

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer
کارگاه های آموزشی کنفرانس
محتوای الکترونیکی مربوط به کارگاه های آموزشی کنفرانس در این بخش ارائه می شوند.
محور ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های کامپیوتری، انتقال تکنولوژی و محتوای الکترونیک
بخش ویژه: فناوری در آموزش و پرورش
تاثیر فناوری(موبایل، کامپیوتر، رسانه های اجتماعی، آموزش هوشمند، سیستم های عامل و ...) بر یادگیری و مدیریت آموزشی

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
3rd International Conference on Behavioral Sciences
کارگاه های آموزشی کنفرانس
محتوای الکترونیکی مربوط به کارگاه های آموزشی کنفرانس در این بخش ارائه می شوند.

آمار سامانه

افراد انلاين [ليست کامل ]

1 کاربر فعال در 15 دقيقه‌ي گذشته حاضر بودند که : (0 عضو ، 0 نفر از آن‌ها به صورت پنهاني ، و 1 مهمان ) آمدند .

آمار سامانه

در مجموع کاربران سامانه 512 ارسال در 451 موضوع دارند .
تعداد کاربران سامانه 2,957 کاربر مي باشد .
خوش آمد مي گوييم به جديد ترين عوض سامانه کاربر : Researcher1532
بيشترين تعداد کاربراني که هم زمان در سامانه حاضر بوده‌اند : 83 کاربر در تاريخ : ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت : ۲۱:۱۳ بوده‌اند.

نمادهای انجمن

انجمن داراي ارسال تازه مي باشد.
انجمن داراي ارسال تازه نمي باشد.
انجمن بسته شده است.